Governing Council

Adv. Leeladhar B. Dake

President

Shri. Ramesh A. Mhapankar

Vice-President

Shri. Radheshyam S. Pandey

Vice-President

Adv. Subodh S. Acharya

General Secretary

Shri. Harshwardhan Pandey

Joint Secretary

Shri. Deepak N. Chauhan

Treasurer

Shri. Anil B. Chauhan

Member

Shri. Parag L. Dake

Member

Shri. Shailesh S. Acharya

Member

Shri. Rajiv R. Mhapankar

Member (Int. Auditor)

Dr. Maya Parihar Malhotra

Member

Shri. Sandeep R. Chavarkar

Member

Shri. Rajendra M. Purandare

Member

Shri. Ashutosh S. Patil

Member

Smt. Poornima Raje

Member

Shri. Chunilal K. Chhadva

Member

Shri. Anand L. Parihar

Member

Dr. Archana A. Patki

Member

Shri. Sandeep A. Acharya

Member

Shri. Avdhut V. Joshi

Nominee - Acharya Udyog

Mrs. Priyadarshini Vardharajan

Nominee - Laxmi Narayan Seva Sangh

Shri. P. Venugopalchari

Nominee - Vijayam Memorial Trust

Scroll to Top